VÄRMLAND. Landstinget i Värmland vill dra ner på ambulansens verksamhet två timmar varje dag, från och med den fjärde juni och tolv veckor framåt. Det innebär fjorton timmar färre med tillgänglig ambulans per vecka. – Det går vi inte med på, säger Marie Svensson, ambulanssjuksköterska.