GÄVLEBORG. När vikarierna inte räcker till får ambulanspersonalen jobba 24 timmar i sträck. Trots varningar från fackförbunden är det verklighet i Gävleborg.