Ambulanspersonal fast i hiss

Patienten hade hög feber och andningssvårigheter.

Läs mer: http://vlt.se/nyheter/nyheter/1.3176806-ambulanspersonal-med-patient-fast-i-hiss