SUNDSVALL. Landstinget lägger in backen när det gäller kravet om två sjuksköterskor i ambulanserna senast 2015. Målet står kvar, men nu tillåter man i stället att de ambulanssjukvårdare som berörs ska fasas ut mjukt.