HÖRBY. Många som arbetade länge på Hörby ambulansstation har blivit sjuka.