Ambulanspersonal behöver bättre överfallslarm

LINKÖPING. De senaste tre åren har Falcks Ambulans i Östergötland drabbats av tre incidenter med våld och hotsituationer mot personal, som varit så allvarliga att de anmälts som arbetsskada till Arbetsmiljöverket.

Läs mer: http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/abmulansforare-behover-battre-overfallslarm-6384324-artikel.aspx