LINKÖPING. De senaste tre åren har Falcks Ambulans i Östergötland drabbats av tre incidenter med våld och hotsituationer mot personal, som varit så allvarliga att de anmälts som arbetsskada till Arbetsmiljöverket.