LINKÖPING.  Polisen fick rycka in och hjälpa till när ambulanspersonal blev attackerade av patienten de försökte hjälpa.