Ambulansöverläkarens vädjan till ledningen

GÖTEBORG. Överläkaren skickade en sammanfattning av två och ett halvt års brister till områdeschefen. Här lyfter han fram allvarlig kritik.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/ambulansoverlakarens-vadjan-till-ledningen