Ambulanshelikopterns första uppdrag

VÄRMLAND. Landstingets rörliga intensivvårdsenhet med akutbil och ambulanshelikopter har varit ute på sina första larm.

Läs mer: http://nwt.se/varmland/article1626918.ece