STOCKHOLM. I Stockholm kopplas ambulanssjukvård och forskning nu samman i ett unikt koncept, ”akademiska ambulansen”.