Ambulansförbundet är mycket kritisk till Sirius

NORRKÖPING.  Någon MBL-förhandling i samband med att ambulanssjukvårdsföretaget Sirius byter namn och ägare är inte aktuellt som läget är nu

Läs mer: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/facket-vill-ha-mbl-forhandling-om-ambulanssjukvarden-10018907.aspx