JÖNKÖPING. En ambulansförare får rätt till cirka 44 000 kronor i sjukpenning sedan kammarrätten underkänt försäkringskassans tillämpning av reglerna. Tvisten gällde om det är arbetstiden i det gamla eller nya arbetet som ska ligga till grund för beräkning av sjukpenning.