SVERIGE. Ambulanssjukvårdare borde kunna bli legitimerade paramedics med rätt att ge läkemedel.