SKÅNE. Ambulanserna har fått mycket mer att göra. Därför kommer brandkåren först. Det säger Poul Kongstad, regionens högste chef för ambulanssjukvården