Vid gasolyckan på Sony Mobiles i Lund i förra veckan var det flera ambulanser som saknade säkra skyddsmasker.