SKARABORG. Ambulanser i Skaraborg har avrustats för att klara lastvikterna. I vissa fall kan människor nekas att följa med.