Ambulanser i sämre skick än polisbilar

Ambulanserna i landet underkändes oftare vid besiktning än andra uttryckningsfordon. En risk för patientsäkerheten, enligt Riksrevisionen.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/ambulanser-i-samre-skick-an-polisbilar/