ÖLAND. Planeringen var god för hur ambulanserna skulle ta sig över Ölandsbron under asfalteringsarbetet.