ALVESTA. Nu har Alvesta ambulans dygnet runt. Än så länge i provisoriska lokaler i väntan på nybyggnation på Björnstorp