Ambulansen kritiseras för vård av påkörd 10-åring

ÅNGE. Ambulanssjukvården åsidosatte sin skyldighet när de inte tog med sig en 10-årig pojke som precis blivit påkörd av en mindre buss till en vårdinrättning.

Läs mer: http://www.st.nu/medelpad/ange/ambulansen-kritiseras-for-vard-av-pakord-10-aring