GÖTEBORG. Personal som inte kan ta rast, äta lunch eller städa ur ambulanserna innan nästa utryckning. Det är orsakerna till att Arbetsmiljöverket anmält ambulansverksamheten vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till åklagare.