GÖTEBORG. Nu backar de ansvariga för ambulanssjukvåden i Göteborg. Anställda på ambulansen får visst kritisera verksamheten och sina chefer.