OPINION. Alarm Ambulansförbundet utesluter inte stridsåtgärder och vill att staten snarast tar över ansvaret.