VÄSTERÅS. Den anställde kände oro och kunde inte sova. Därför stal han några morfinampuller ur den sjukvårdsväska all ambulanspersonal har med sig. Men landstingets kontroller avslöjade honom.