SANDVIKEN. I drygt tre timmar – delvis under rusningstid – stod ambulansen i Sandviken still på grund av personalbrist. Enligt avvikelserapporten är allvarlighetsgraden ”betydande” och det kan innebära en patientsäkerhetsrisk att bara ha en bil i drift.