Ambulans stod still i Sandviken på grund av personalbrist

SANDVIKEN. I drygt tre timmar – delvis under rusningstid – stod ambulansen i Sandviken still på grund av personalbrist. Enligt avvikelserapporten är allvarlighetsgraden ”betydande” och det kan innebära en patientsäkerhetsrisk att bara ha en bil i drift.

Läs mer: http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/ambulans-stod-still-i-sandviken-pa-grund-av-personalbrist