Ambulans- och förstahjälparbete

ARBETSMILJÖVERKET. Vid omhändertagande av skadade och vid åtgärder för återupplivning är det viktigt att den som utför åtgärderna har tillgång till och använder tillräcklig och effektiv skyddsutrustning.

Läs mer: http://www.av.se/teman/mikrobiologiska/arbetsmiljoer/arbeta_med_manniskor/ambulans/index.aspx