UPPSALA. I vår inleder landstinget i Uppsala län ett test med att köra ambulanser på fossilbränslefritt drivmedel. Det står klart sedan Robert Damberg (MP), ordförande i fastighets- och servicenämnden, besvarat Johan Örjes (C) interpellation i frågan.