NORDMALING. Ambulansen blockerade hela körfältet och trafiken fick ledas om.