På Falck Ambulans skyller man på att den olycksdrabbade bilen inte syntes från vägen, vilket försvårade lokaliseringen av olycksplatsen.