REGION KROBNOBERG / LYSSNA / Region Kronoberg kommer att bidra med olika typer av material, till exempel läkemedel.