FALKÖPING. För att förbättra insatstiderna placeras ytterligare en ambulans i Falköping.