VÄSTERBOTTEN. Nu har Landstinget skickat ett förslag på samarbetsavtal mellan Landstinget och Åsele Kommun. http://www.vll.se/default.aspx?id=63416. Det följer i stort den avsiktsförklaring, som antogs för ett år sedan.