Ambulans dirigerades till fel rastplats

UPPSALA. En ambulansutryckning blev försenad när den dirigerades till fel rastplats på E4. Men även om fel av det här slaget sker, fungerar larmfunktionen bättre i dag än tidigare, menar ambulansföreträdare. I alla fall i Uppsala län.

Läs mer: http://www.unt.se/uppsala/ambulans-dirigerades-till-fel-rastplats-2004288.aspx