VÄSTMANLAND. En ambulans från Region Västmanland körde på E18 när motorvägen smalnade av. Ambulansen låg då i vänster fil och krockade in i vajerräcket på vänster sida.