Ambulans åkte in i vajerräcke på E18

VÄSTMANLAND. En ambulans från Region Västmanland körde på E18 när motorvägen smalnade av. Ambulansen låg då i vänster fil och krockade in i vajerräcket på vänster sida.

Läs mer: http://www.vlt.se/blaljus/olyckor/ambulans-akte-in-i-vajerracke-pa-e18