Allvarligt sjuk väntade 45 minuter på ambulans

GÖTEBORG. Trots kvinnans svåra besvär togs inte hjärnhinneinflammationen på allvar. Först efter 8 timmar fick hon rätt vård.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/allvarligt-sjuk-vantade-45-minuter-pa-ambulans-1