GÖTEBORG. Trots kvinnans svåra besvär togs inte hjärnhinneinflammationen på allvar. Först efter 8 timmar fick hon rätt vård.