ÖSTERGÖTLAND. IVO -Inspektionen för vård och omsorg riktar hård kritik mot ambulanssjukvården i Östergötland. Både företagen Falck ambulans i södra länsdelen och ambulanssjukvården i Östergötland verksam i norra länsdelen har flera brister i sina verksamheter konstaterar IVO i en rapport.