STOCKHOLM. Kvinnan föll illa och slog i huvudet. Ambulanssjuksköterskan tolkade skadan som muskulär och immobiliserade därför inte nacken. Senare visade det sig att två halskotor brutits.