GÄVLE. Två ur ambulanspersonalen bestämde sig för att ställa upp på en intervju. De är spända och nervösa och ser ut som att de helst ville vara någon annanstans. Men de har pratat ihop sig med kollegorna och kommit fram till att någon måste kliva fram och ge en annan bild av ambulansfolket. – Alla mår dåligt av det som skrivs. Vi känner över huvud taget inte igen oss. Det handlar om kollegor som vi har fullt förtroende för.