TJÖRN.  Ett rådigt ingripande från allmänheten räddade en man som fallit i vattnet i Skärhamn.