”Akutvården i norr kräver ambulanshelikopter”

VÄSTERNORRLAND. Behovet av en ambulanshelikopter lyfts ibland fram som en ödesfråga för Västernorrland. Och i övriga Norrlandsting ses helikoptern som ett oumbärligt komplement i akutsjukvården.

Läs mer: http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/akutvarden-i-norr-kraver-ambulanshelikopter