Akutsjukvård på hög höjd

VÄRMLAND. Fler larm än beräknat och ett samarbete med sjukhusen som skapat förståelse för nyttan av luftburen läkarbemannad ambulanssjukvård. Så ser erfarenheterna ut i Värmland, centrum för kommunalförbundet Svensk luftambulans, som hösten 2014 tog den första egna ambulanshelikoptern i drift. Läkartidningen har besökt helikopterbasen norr om Karlstad.

Läs mer: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/03/Akutsjukvard-pa-hog-hojd/#.VvJeq8hqlzg.facebook