ÅSELE. I en ny rapport uppges den akutbil som ersatt ambulansen i Åsele vara framgångsrik. Patientsäkerhet och tillgänglighet bedöms inte ha behövt stryka på foten