TIERP/SKUTSKÄR. Det råder brist på poliser. Tierpspolisen behöver snarast sex nya. Men inga lämpliga finns i nuläget. – Vi rekryterar för närvarande både befäl och närpoliser, säger Örjan Brodin.