VÄSTMANLAND.  Skyddsmask 90 är nu förbjuden att använda för blåljuspersonal. Det är Arbetsmiljöverket som har gett avslag på MSB:s ansökan om ett undantag från förbudet. Anledningen är att masken inte är CE-märkt, och då får den bara användas i krig, enligt Arbetsmiljöverkets nya tolkning av ett EU-direktiv.