HELSINGBORG. Att ambulansen låter patienter stanna kvar i hemmet är vanligt. Men det finns en risk för missade diagnoser.