SKÅNE. Region Skåne har förlorat 19 miljoner kronor efter debaclet med ambulansupphandlingen. Det står klart när regionen nu ingått förlikning med Sirius Humanum och avslutat rättstvisten.