LINKÖPING. Ambulanspersonalen ville komma hem och tog under pågående prio 1-larm vägen förbi stationen för att bli avbytt. Patienten avled.