STOCKHOLM. Polismyndigheten i Stockholms län medverkar i SALSA-projektet, Saving Lives in the Stockholm Area, för att rädda liv och är ett komplement till ambulanssjukvården. Från och med oktober 2012 deltar samtliga länets polismästardistrikt i verksamheten.