Ny utbildning till ambulanssjukvårdare i Stockholm

Ambulansteamet inom ambulanssjukvården ska bestå av en specialistsjuksköterska och lägst en ambulanssjukvårdare. Sedan några år råder det en stor brist på båda yrkeskategorierna. Ambulanssjukvården inom Stockholms läns landsting har expanderat vilket också bidragit till en bristsituation.

Sprid viktigt meddelande

Under julen kommer 40 000 samtal till 112.

Ambulanssjukvårdens responstid vid hjärtstopp

Mediantiden från larm till ambulansens ankomst till patienten har ökat från sex minuter 1992 till tio minuter 2015.

Akuta bedömningar på plats – framtidens ambulanssjukvård

En bedömningsbil, en ambulansutrustad personbil, ersätter i vissa fall ambulans. Carl Magnusson, doktorand knuten till centrumbildningen PreHospen vid Högskolan i Borås, ska studera om det är patientsäkert. Kanske kan det rädda liv?

Nilssons nya Ambulans – XC90

Så här ser den ut. Nilssons efterlängtade XC90 Ambulans.

Nilsson Special Vehicles ökar produktionstakten samt startar ett dotterbolag i Norge

Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) meddelar att tilldelningsbeslut från Region Jönköpings län har fastställts där Nilsson har valts som leverantör av upp till fem ambulanser under 2017 med option därefter på 3-5 bilar årligen under totalt fyra år. Upphandlingen avser den nya ambulansen Nilsson XC90 Ambulance. Beräknat ordervärde är upp till 40 MSEK.

SOS Alarm fördjupar samarbetet med Stockholms läns landsting

SOS Alarm och Stockholms läns landsting tecknar ett nytt avtal kring ambulansdirigering och prioritering som löper under fyra år från den 1 november 2016. Avtalet kan förlängas två gånger med två år i taget, maximalt fram till 1 november 2024. Avtalet innehåller bland annat incitament för högre involvering av sjuksköterskor i vårdärenden och en option på fler alternativ i form av jourläkarbilar och liggande patienttransport.

Frapp – Ambulanssjukvårdens digitala verksamhetsstöd

Frapp är ett projekt som ska se till att ny IT-utrustning finns installerad i alla ambulanser och mottagande sjukhus i Stockholms län. Förkortningen står för Framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting. Patientens information blir samlad och kan hanteras i realtid. Alla data från ambulansen kan skickas i realtid till den mottagande enheten.

Standby Group förvärvar tyska Pintsch Bamag Warntechnik

Standby Group har den 1 april 2016 förvärvat tyska Pintsch Bamag Warntechnik, som utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för utrycknings- och arbetsfordon och har sin verksamhet i Dinslaken, Tyskland. Verksamheten kommer fortsättningsvis att drivas i bolaget Standby Pintsch GmbH.

Nästan 400 ansökningar till grundutbildningen

Söndagen den 13 mars var sista ansökningsdag till årets dubbla aspirantrekrytering. Det totala antalet ansökningar landade till slut på 385 stycken. Av dessa hade 231 de rätta behörigheterna för att söka.