Ambulansproduktion framtidssatsar – anställer ny vd


Välrenommerade Ambulansproduktion i Sandviken AB framtidssatsar genom att möblera om i ledningen. Efter 18 år har de fyra ägarna bestämt sig för att anställa sin första externa VD. Sedan tidigare har även en konstruktör och en ekonom knutits till teamet. Målet är att företaget nu ska växa vidare.

Det var efter det att Wiman Ambulance gått i konkurs 2003 som fyra av de anställda – Jan Carlsson, Mikael Lindberg, Conny Johansson och Bengt Olsson – valde att starta eget i lokalerna på Lövbacken i Sandviken där Wimans hållit till.

Till en början var det fem personer inklusive de fyra delägarna som jobbade i nya Ambulansproduktion i Sandviken AB. Första året byggdes åtta ambulanser.

Nu 18 år senare är alla fyra grundarna kvar i ledande operativa roller i företaget. Ambulansproduktion levererar årligen cirka 20 storbilsambulanser baserade på kraftfulla Chevroletbilar med in i minsta detalj noggrant planerade skåp där vårdpersonalen under färd kan jobba både effektivt och säkert med patienterna.

Företaget omsätter ett normalår 40-45 miljoner kronor, sysselsätter i dag 20 personer inklusive ägarna själva och har med undantag för ett enda år bara svarta siffror bakom sig.

– Vi anser att vi kommit rätt långt med vår ambition att utveckla och bygga en ambulans som svarar mot kravet på modern prehospital sjukvård. Mycket tack vare ett gott samarbete med kunderna, säger VD:n Bengt Olsson.

Efter 18 år har Ambulansproduktions ägare börjat tänka på succession i ledningen och att säkra företagets fortsatta utveckling med ny kompetens och erfarenhet.

– Bra kan bli bättre och därför har vi tidigare knutit till oss både en konstruktör och en ekonom för att förstärka teamet. Nu söker vi även en extern VD. Vi ägare kvarstår dock i bolaget och fortsätter genom att specialisera oss mer inom våra områden.

Uppdraget att ta fram kandidater till VD-tjänsten gick till Balkefors & Ponsiluoma Chefsrekrytering.

– Det ställs breda krav på den företaget söker. Det ska vara en person som har förståelse för produktionen, som kan ekonomi, administration och marknad och som kan hålla ihop gänget och driva verksamheten framåt säger Torgny Balkefors.

Ambulansproduktion har i dag Dalarna, Uppsala, Västernorrland och Gävleborg som kunder. Ambitionen är att öka marknadsandelen genom att vinna över fler regioner till att satsa på ambulanser från Sandviken.

– Vi hoppas att den VD vi anställer ska bidra till att utveckla verksamheten både genom nya produkter och genom att förbättra det vi redan håller på med, säger Bengt Olsson.

För de fyra ägarna uppstår det en ny situation när de nu plötsligt ska bli underställda en ny chef som kommer utifrån och ska leda deras eget företag.

Hur går det?

– Ha, ha, skrattar Bengt Olsson. Vi har både fått frågan och ställt oss den själva. Men nu är vi i alla fall eniga om att det är så här vi ska göra.

 

Här hittar du annonsen till VD-tjänsten:

VD till Ambulansproduktion i Sandviken – Balkefors & Ponsiluoma (jambackdev.se)

Text och foto: Mats Jonsson


 

Reviderade etiska riktlinjer för HLR

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjerna är tänkta som stöd för läkare, sjuksköterskor och annan personal som utför HLR inom ramen för sin tjänst.

CISA Konferens 22-23 oktober 2020

Vi ställer inte in – vi ställer om till digital konferens!

Ändrad driftsform för Ambulansdistrikt 2 i Region Skåne

Regionfullmäktige har beslutat att bifalla regionstyrelsens förslag.

Sveriges modernaste ambulanshelikopter

Västerbottens läns landstings nya ambulanshelikopter är Sveriges modernaste i sitt slag. Helikoptern invigdes den 26 mars i Lycksele och innebär stora vinster för miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt en förbättrad patientsäkerhet.

Årets första Samverkan 112 är på väg till våra prenumeranter

Kika gärna in i innehållsförteckningen.

Uno Lundberg är ny vd för Falck Emergency

Sedan den 1 februari är Uno Lundberg ny vd för Falck Emergency i Sverige. Uno kommer närmast från en tjänst som Finans- och affärsutvecklingschef på Bravida Riks Sverige. Han har lång erfarenhet från olika positioner i flertalet säkerhetsföretag.

Ambulans – Larmoperatörer ska få effektivare beslutsstöd

Sjuksköterskor vid Sjukvårdens Larmcentral i Uppsala, Sörmland och Västmanland hanterar cirka 100 000 112-samtal årligen. Nu ska ett bedömningsverktyg tas fram som kompletterar det befintliga beslutsstödet med information i realtid.

500 utryckningsfordon nyregistrerades under 2017

Här presenterar vi populäraste ambulansmodellerna.

Ny ambulanshelikopter i Region Jämtland Härjedalen

Som första operatör i Norden har Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA) i dagarna satt in den toppmoderna helikoptertypen Leonardo AW169 i aktiv ambulanstjänst. Helikoptern opereras på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen och den ersätter den tidigare AS365 ”Dauphin” som företaget har flugit sedan 2006.